Guhuza Ubutaka

Mu Karere ka Gicumbi hitawe kuri gahunda yo   kongera umusaruro  mu  buhinzi   hifashishijwe gahunda yo guhuza ubutaka no guhinga ibihingwa byatoranyijwe  aribyo:   ibigori,   ibirayi,ingano,ibishyimbo,n’urutoki hashingiwe ku bipimo fatizo (targets)byatanzwe na MINAGRI. Imbonerahamwe ikurikira irabagaragariza uko iyo gahunda yashyizwe mu bikorwa kuva 2011-2015.

IBIHINGWA

UMWAKA

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

IBISHYIMBO

36,070.6 Ha

34,437 Ha

34,033 Ha

38,901 Ha

IBIRAYI

10,493 Ha

10,103 Ha

13,267 Ha

13,246 Ha

INGANO

7,673 ha

5,245.1 ha

5,364.55 Ha

4,353.5 ha

IBIGORI

6,980 ha

6,429.4 ha

5,664.4 Ha

5,892.1 ha

IMYUMBATI

573.4 ha

6,68.2 ha

1,039.2 Ha

927 ha

IGITERANYO

62,097 ha

56,882.7 ha

59,368.15 Ha

63,319.6  ha

Source: Performance contract reports

Uretse ibi bihingwa byavuzwe haruguru, muri iyi myaka itanu ishize igihingwa cy’urutoki cyashyizwemo imbaraga mu mirenge ya Giti, Rwamiko, Bukure, Muko, Rutare, Nyamiyaga, Ruvune na Bwisige, aho abahinzi bavuguruye urutoki ku buso bugera kuri 2,300 Ha.

gahunda yo guhuza ubutaka yakomeje gushyirwamo ingufu nkuko bigaragara ubutaka bwahujwe bwavuye kuri 62,097 ha bugera kuri 63,319.6ha . Kuva mu mwaka wa 2011,abahinzi begerejwe imbuto z'indobanure z'ingano,naho kuva muri 2015, begerezwa imbuto z'indobanure z'ibigori, hakoreshwa inyongeramusaruro NPK17-17-17, Uree na DAP. Hashizweho gahunda nziza ya TWIGIRE MUHINZI aho yahuje abahinzi bangana na 71% by’ingo zihinga. Ifumbire mvaruganda yegerejwe abahinzi hifashishijwe abacuruzi b’inyongeramusaruro hirya no hino mu Karere.

Imbonerahanwe ikurikira igaragaza ikoreshwa ry’amafumbire

UBWOKO BW’IFUMBIRE

UMWAKA

IGITERANYO

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2011-2015

NPK

143 T

147,8 T

190,1 T

151,56 T

632,46 T

UREE

97 T

105 T

115,07 T

62,17 T

379,24 T

DAP

19 T

212 T

232,27 T

131,29 T

772,56 T

IGITERANYO

437 T

464,8 T

537,44 T

345,02 T

1784,26 T

 

Umurumbuko

Mu rwego rwo kwongera umusaruro no kwiteza imbere, mu gihe cy’imyaka itanu ishize, umurumbuko wariyongereye kuri buri gihingwa cyatoranyijwe nk’uko bigaragara mu mbonerahamwe ikurikira:

IBIHINGWA

UMWAKA

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

IBISHYIMBO

2.9T/Ha           

3 T/ha

3.1T/ha

3.36 T/ha      

IBIRAYI

18.7T/Ha

18.57 T/ha

28.4T/ha              

25.25T/ha

INGANO

2.8T/Ha                

2.89 T/ha

3.4T/ha

3.52 T/ha      

IBIGORI

3.5T/Ha     

3.5 T/ha

3.8T/ha

4.02 T/ha

Source: Performance contract reports

Ubuhunikiro bw’Imyaka

Gahunda yo kuzigama no guhunika umusaruro yashyizwemwo ingufu mu buryo bugaragara mu Karere ka Gicumbi. Ubu habarurwa ibigega 9 byubatswe mu mirenge ya Rubaya, Byumba, Kageyo, Cyumba, Nyankenke, Rukomo, Miyove na Rutare. Bifite ubushobozi bwo guhunika umusaruro ugera kuri toni 3,000 ku bihingwa bitandukanye. Hubatswe kandi ubwanikiro 5 bw’ibigori  mu Mirenge ya Miyove, Manyagiro, Muko, Rwamiko na Giti.

Imbonerahamwe ikurikira iragaragaza uko umusaruro wahunitswe mu bihe bitandukanye

IBIHINGWA

UMWAKA

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

IBISHYIMBO

503.4 T

523.4 T

473.35T 

500.035 T 

INGANO

56 T

108.7 T,          

126.6T 

131.54 T

IBIGORI

53.6T

55.9 T

99.25T 

134.5 T

IGITERANYO

613T

688

699.2

766.075

Source: Performance contract reports

Kwandika Ubutaka

Mu gushyira mu bikorwa gahunda y’Igihugu yo kwandika ubutaka, igikorwa  cyo kwandikaubutaka cyarangiye mu Mirenge yose. Muri iyi manda y’imyaka itanu umubare w’ibyangombwa by’ubutaka byatanzwe ni 16,516. Mu rwego rwo korohereza abaturage buri Murenge ufite umukozi ushinzwe serivisi z’Ubutaka. Akarere ka Gicumbi gafite kandi igishushanyombonera cy’imikoreshereze y’ubutaka.